Tuyển Dụng Data Engineer

Tuyển dụng 01/02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thu nhận, Lưu trữ, Xử lý, Phân tích lượng lớn dữ liệu.
 • Lựa chọn và tích hợp các công cụ, framework Big Data theo yêu cầu cụ thể
 • Cài đặt triển khai quy trình ETL/ELT
 • Theo dõi, đánh giá hiệu năng để đưA ra thay đổi cần thiết về hạ tầng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

YÊU CẦU KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM

 • Hiểu biết về các nguyên lý tính toán phân tán
 • Có khả năng cài đặt, vận hành, quản lý hệ sinh thái Hadoop cùng với các dịch vụ có liên quan
 • Hiểu biết về Hadoop v2, v3, MapReduce, HDFS, Spark, Kafka, NoSQL…
 • Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống xử lý theo stream, sử dụng Spark-Streaming/Storm
 • Hiểu biết về các công cụ truy vấn dữ liệu lớn: Hive, Pig, Impala, ...
 • Có kinh nghiệm về tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn
 • Có kinh nghiệm về các NoSQL: HBase, Casandra, MongoDB, ...
 • Có kinh nghiệm về các kỹ thuật ETL/ELT
 • Có kinh nghiệm về các hệ thống thông báo: Kafka, RabbitMQ
 • Hiểu biết về OLAP, OLAP Big Data.

YÊU CẦU HỒ SƠ:

 • Gửi một CV mô tả rõ trình độ, kỹ năng, các dự án mà bạn đã tham gia làm và kinh nghiệm làm việc (nếu có) đến địa chỉ email recruit@greenglobal.vn, với tiêu đề email: [DE] Họ và tên_Ngày gửi hồ sơ ứng tuyển
 • Ví dụ: [DE] NguyenVanA_2022.12.09
 • Ưu tiên thi tuyển và phỏng vấn các hồ sơ ứng tuyển sớm.
 • Chỉ liên hệ mời phỏng vấn các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: