Tuyển dụng Lập trình viên PHP (Senior)

Tuyển dụng 01/08/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia vào việc phân tích yêu cầu từ khách hàng và estimation.
 • Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL cho dự án/product.
 • Lập trình cho các dự án/product.
 • Báo cáo kết quả cho PM/Team Lead.
 • Tham gia vào việc xây dựng các thư viện dùng chung cho các dự án/product, thực hiện các seminar chia sẻ kiến thức với các thành viên trong team/công ty.

YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm về năng lực LAMP (Linux, Apache/ Nginx, MySQL, PHP).
 • Kiến thức vững chắc về HTML, CSS, JavaScript, Ajax (hướng đối tượng với JavaScript, tuân thủ tiêu chuẩn HTML, HTM5/ CSS3).
 • Có kiến thức tốt về các nguyên tắc OOP, SOLID, chuẩn mã hóa PHP.
 • Kiến thức vững chắc về PHP, quen thuộc với ít nhất một PHP framework (Symfony/ Laravel).
 • Kiến thức vững chắc về phát triển dịch vụ web (RESTful/ SOAP).
 • Có kiến thức tốt về Linux, triển khai và bảo trì ứng dụng web.
 • Nhận thức tốt về bảo mật, tối ưu hóa hiệu suất trong phát triển web.
 • Có lợi thế nêu có thêm các kỹ năng:
  • Có kinh nghiệm trong một mô hình kiến trúc: Microservices, hướng dịch vụ, hướng sự kiện.
  • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dựa trên đám mây - đặc biệt là AWS.
  • Có kinh nghiệm về Docker Engine và nền tảng điều phối vùng chứa (Docker Swarm/ Kubernetes).
  • Có kinh nghiệm trong một khung công tác JavaScript Front-end (Angular/ ReactJS/ VueJS).

YÊU CẦU HỒ SƠ

 • Gửi một CV mô tả rõ trình độ, kỹ năng, các dự án mà bạn đã tham gia làm và kinh nghiệm làm việc (nếu có) đến địa chỉ email recruit@greenglobal.vn, với tiêu đề email [PHP] Họ và tên_Ngày gửi hồ sơ ứng tuyển
 • Ví dụ: [PHP] NguyenVanA_2022.08.02

HẠN NỘP HỒ SƠ:  31/08/2022
Ưu tiên thi tuyển và phỏng vấn các hồ sơ ứng tuyển sớm.
Chỉ liên hệ mời phỏng vấn các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
Chỉ nhận hồ sơ qua email.