Sản phẩm Green Data đạt Top 10 hạng mục sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số

Tin tức 04/05/2023

Ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, trong chương trình Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ tư với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam".

Green Data xuất sắc đạt Top 10 Sản phẩm số xuất sắc của Chính phủ số

Từ hơn 200 đề cử, trải qua hơn 3 tháng xét duyệt, thẩm định nghiêm ngặt, BTC đã chọn ra 40 sản phẩm vào Top 10 giải thưởng Make in Vietnam 2022. Toàn Cầu Xanh rất vinh dự và tự hào về Sản phẩm dữ liệu Green Data đã đạt Top 10 sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số trong buổi trao thưởng này.

Green Data được sử dụng để xây dựng nền tảng tích hợp, làm sạch, chuẩn hóa, tổng hợp và phân tích dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số cho các Bộ, Ngành và các Tỉnh, Thành phố. Green Data được Ban giám khảo đánh giá cao về hiệu quả giúp Tổng hợp và tạo ra các bộ sưu tập dữ liệu theo định hướng chủ đề. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu đa chiều.

Căn cứ nền tảng đô thị thông minh

Việc đạt top 10 của hạng mục “Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số” đã thể hiện sự nỗ lực sáng tạo, tinh thần hăng say lao động, cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và các thành viên gia đình Toàn Cầu Xanh, đồng thời là động lực cho định hướng phát triển của Toàn Cầu Xanh trong thời gian với mong muốn thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, phục vụ phát triển Chính quyền số, đô thị thông minh.