Hệ thống Thông tin địa lý (GIS)

Bộ sản phẩm GIS (Geographic Information System) là hệ thống thông tin địa lý trên nền bản đồ giúp người dùng khai thác, quản lý thông tin hiệu quả, trực quan. GIS đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư

 

 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hạ tầng đô thị và quy hoạch

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) xúc tiến đầu tư

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hạ tầng đô thị và quy hoạch KCN,CCN

 

 

 

Giá trị mang lại

Nền tảng dữ liệu tập trung

  • Nền tảng dữ liệu tập trung, chia sẻ cho các ứng dụng khác thông qua API
  • Tạo môi trường tương tác, kết nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp

Trực quan

  • Cung cấp thông tin trực quan, kịp thời hỗ trợ trong việc ra quyết định

Tối ưu hóa

  • Tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả các thủ tục hành chính