Hệ thống quản trị nội bộ

 

Bộ sản phẩm về Quản lý Tài liệu và điều hành văn bản, Quản lý Công việc, Trao đổi nội bộ được xây dựng cho việc chuyển đổi giữa hình thức quản lý truyền thống sang sử dụng phần mềm, công nghệ, phục vụ điều hành tập trung tại doanh nghiệp. Ngoài ra, có các chức năng Thông báo – Nhắc việc, Ký số – duyệt quy trình động, Phiếu khảo sát là các thành phần mang lại sự thuận lợi cho công tác điều hành

 

Tính năng

Quản lý Tài liệu và điều hành văn bản

Hệ thống quản lý văn bản, luân chuyển công văn trong nội bộ các đơn vị, số hóa nội dung văn bản, lưu trữ văn bản, tài liệu

Quản lý công việc

Phân công, theo dõi, giám sát và quản lý công việc giữa các đơn vị, phòng ban, cá nhân. Thể hiện trực quan dưới dạng gantt chart, kanban

Trao đổi nội bộ

Hệ thống nhắn tin trao đổi công việc trong nội bộ các đơn vị, có thể trao đổi tài liệu trực tiếp qua tin nhắn

Các tính năng hỗ trợ

Ký số – Duyệt văn bản,khảo sát

 

Giá trị mang lại

Tối ưu nguồn lực

Tối ưu nguồn lực trong quá trình vận hành, hoạt động của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian, chi phí

Tiết kiệm thời gian ký duyệt, luân chuyển văn bản giữa các phòng ban, cá nhân. Tiết kiệm chi phí vật tư in ấn, giấy tờ

Đa nền tảng

Hệ thống quản trị nội bộ hoạt động trên nhiều nền tảng Web, Mobile (iOS, Android)

Mọi lúc mọi nơi

Tạo, giao việc, theo dõi, duyệt các công văn, công việc ngay khi không ở văn phòng

 

 

Điểm ấn tượng

> 12.000người dùng

> 11.000lượt truy cập đồng thời

> 220Mbpslưu lượng truy cập

Thời gian phản hồi chỉ0.1s

> 200.000tin nhắn được gửi hàng ngày

> 50GBtải lên file trên ngày

 

 

 

Khách hàng