Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành

Hệ thống quản lý văn bản điều hành là một trong những hệ thống đặc biệt quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành công việc của Tỉnh, các Sở Ban ngành, các Đơn vị hành chính và Doanh nghiệp.


Hệ thống quản lý văn bản điều hành do Toàn Cầu Xanh xây dựng và triển khai gồm những chức năng chính sau:


Các tính năng nổi bật:

 • • Quản lý văn bản (đến, đi, nội bộ)
 • • Quản lý hồ sơ công việc
 • • Ký số
 • • Liên thông 4 cấp
 • • Tích hợp với LGSP và NGSP
 • • Triển khai trên nhiều nền tảng: Web, iOS, Android


Mô hình triển khai:

 • • Client: người dùng đầu cuối, có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng
 • • Web layer: các server web chạy tầng frontend
 • • Application Layer: tầng ứng dụng của hệ thống, bao gồm các chức năng và xử lý nghiệp vụ như API, BPMN (quy trình động), dịch vụ gửi thông báo…
 • • Persistence Layer: tầng chứa dữ liệu file và database.
 •    – File: được tổ chức tập trung toàn bộ hệ thống
 •    – Database: được tổ chức thành nhiều DB riêng rẻ theo đơn vị nhằm tránh việc dồn dữ liệu lớn vào chung trong 1 DB
 • • Cache, Search:
 •    – Cache server: tầng bộ đệm, chứa các dữ liệu đã được lấy ra từ database, ứng dụng sẽ truy cập vào tầng này thay vì đọc trực tiếp vào database
 •    – Search server: tầng tối ưu hóa, nâng cao tốc độ tìm kiếm
 • • Backgroud Services: các ứng dụng chạy ngầm để đồng bộ hóa dữ liệu.
 • • LGSP: trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung, eOffice sẽ sử dụng các dịch vụ đăng nhập, các dữ liệu dùng chung được chia sẻ từ LGSP
 • • NGSP: là hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương


Các ưu điểm của mô hình triển khai:

 • • Chia thành các lớp khác nhau giúp cho hệ thống linh hoạt trong việc quản lý, mở rộng và tăng cường khả năng đáp ứng
 •    – Phương án mở rộng rất dễ dàng nếu có nhu cầu mở rộng về sau.
 •    – Có thể áp dụng cả kỹ thuật Scale Up và Scale Out cho việc mở rộng
 • • Các thành phần cần bảo mật như file, database được đưa vào tầng phía sau và được bảo mật cao nên tránh được nguy cơ tấn công lấy cắp dữ liệu.
 • • Bổ sung thêm tầng Cache, Search Engine giúp nâng cao hiệu suất của hệ thống như tăng tốc độ, phục vụ được lượng người dùng lớn, xử lý được lượng dữ liệu lớn với thời gian ngắn.
 • • Tăng cường khả năng bảo mật
 •   – Kiểm tra SQL Injection + Local Exploit + XSS + CSRF
 •    – Sử dụng https và Secure Socket Layers (SSL) trong việc giao tiếp.
 •    – Sử dụng token chứa thông tin Id kết nối và username của người dùng đã xác thực cho mỗi request.