Hệ thống Quản lý công việc, văn bản điều hành

 

Hệ thống Quản lý công việc, văn bản điều hành là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cơ quan, tổ chức trong việc điều hành công việc cũng như giám sát hiệu quả công việc của từng bộ phận, phòng ban

 

 

Phân hệ Website

Quản lý văn bản

Quản lý công việc

Báo cáo thống kê

Quản lý thông báo

Quản trị hệ thống

Đồng bộ dữ liệu hồ sơ, văn bản, công việc từ hệ thống MCĐT, VHĐH, theo dõi công việc UBND Thành phố

Phân hệ Mobile

Quản lý văn bản

Quản lý công việc

Báo cáo thống kê

Theo dõi hồ sơ một cửa điện tử

 

 

Sơ đồ tổng quan

 

 

Giá trị mang lại

Điều hành công việc

Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quản lý công việc và giám sát hiệu quả công việc của từng bộ phận, phòng ban

Công nghệ hiện đại, làm việc mọi lúc, mọi nơi

Hệ thống cung cấp cho người dùng trên cả 2 nền tảng ứng dụng Web và ứng dụng điện thoại giúp lãnh đạo, cán bộ chuyên môn có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi qua Internet

Nhắc nhở công việc

Hệ thống tự động cảnh báo nhắc nhở để tránh tình trạng quên xử lý công việc dẫn đến trễ hạn

Kết nối và đồng bộ dễ dàng

Dễ dàng kết nối với các phần mềm khác của Tỉnh về Quản lý Văn bản điều hành, Một cửa điện tử,… để đồng bộ văn bản đến/ đi, danh mục hồ sơ cần xử lý

Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê cụ thể, nhanh chóng giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng quát và trực quan về tình hình xử lý công việc nội bộ

Phân loại công việc và giao việc hiệu quả

Quản lý, theo dõi các công việc cụ thể theo từng loại công việc. Cho phép giao việc theo từng đầu mục công việc cho nhiều phòng, ban, cá nhân khác nhau

Phân quyền linh hoạt

Cơ chế quản lý người dùng, phân quyền linh hoạt giúp đáp ứng được quy trình xử lý nội bộ của cơ quan, tổ chức

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn thời gian báo cáo xử lý công việc trong nội bộ

 

 

Khách hàng