Hệ thống Quản lý công trình trọng lực, trọng điểm

 

Hệ thống Quản lý công trình trọng lực, trọng điểm là hệ thống phục vụ công tác Quản lý danh mục, thông tin, tiến độ thực hiện, tiến độ lựa chọn nhà thầu của các công trình động lực, trọng điểm; Hỗ trợ cập nhật các vướng mắc, khó khăn của Chủ đầu tư, quản lý dự án, nhà đầu tư; Tổng hợp và trích xuất các báo cáo thống kê liên quan đến dự án.

 

 

Tính năng

 

I. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án

 

Cập nhật thông tin dự án, cam kết tiến độ thực hiện.

 

Báo cáo tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gửi Sở KH&ĐT

Cập nhật các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án gửi Sở KH&ĐT

 

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Theo dõi thông tin, tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân, tiến độ lựa chọn nhà thầu của các công trình trọng điểm, động lực

Hỗ trợ xử lý các vướng mắc, khó khăn của Chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án, nhà đầu tư.

Tổng hợp và trích xuất các báo cáo thống kê liên quan đến dự án.

 

III. Các tính năng khác

 

Hệ thống liên kết với hệ thống Quản lý vốn XDCB và Giám sát các dự án đầu tư để lấy thông tin chung về dự án động lực, trọng điểm.

Hệ thống tích hợp với thông tin phần mềm Sở Nội Vụ, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Hệ thống thông báo giúp các đơn vị theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện đúng thời gian.

 

Sơ đồ tổng quan

 

 

Giá trị mang lại

Quản lý dự án hiệu quả

Quản lý tốt các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh, Thành phố từ thủ tục hồ sơ thẩm định đến việc lập kế hoạch vốn, bố trí vốn.

Tối ưu hóa nguồn lực

Giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, xác định và phân chia công việc một cách hợp lý giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu suất làm việc.

Tăng cường truyền thông và cộng tác

Cung cấp nền tảng để thông tin được cập nhật xuyên suốt giữa các bên tham gia trong dự án, cho phép chia sẻ thông tin, tài liệu, tiến độ công việc một cách dễ dàng và nhanh chón giúp cải thiện sự hiểu biết chung và tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan.

 

 

Khách hàng