Hệ thống Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

 

 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp là hệ thống thực hiện quản lý thông tin, quản lý rủi ro và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương nhằm nắm bắt đúng, kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật, khen thưởng, xử phạt và ngăn chặn các vi phạm theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP

 

 

Tính năng

 

I. Người dân

 

Thao tác với bản đồ

Xem doanh nghiệp trên bản đồ

Xem danh sách doanh nghiệp

Xem chương trình sự kiện

Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp

Chat trực tuyến

 

 

II. Doanh nghiệp

 

Xem chi tiết thông tin doanh nghiệp

Cập nhật thông tin quảng bá sản phẩm

Xem các chương trình, sự kiện DN đã tham gia

Xem các câu hỏi DN đã hỏi trên cổng TTDNĐN

Xem thông tin tài khoản doanh nghiệp

 

 

III. Chuyên viên Sở KH&ĐT

 

Quản lý thông tin doanh nghiệp

Quản lý bản đồ doanh nghiệp

Quản lý phê duyệt sản phẩm quảng bá của DN

Quản lý hỏi đáp

Chương trình sự kiện

Quản lý tài khoản DN

Báo cáo thống kê

 

 

IV. Chuyên viên Sở, Ban, Ngành

 

Quản lý doanh nghiệp theo cơ quan chuyên môn

Quản lý cấp phép của doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp có vi phạm

Bổ sung thông tin về doanh nghiệp

Xem các báo cáo thống kê tổng hợp

 

 

V. Quản trị viên

 

Quản lý tài khoản

Quản lý vai trò

Phân quyền

Thiết lập hệ thống

Cập nhật dữ liệu vi phạm

 

 

 

Sơ đồ tổng quan

 

 

 

Giá trị mang lại

Tổng hợp, hoàn thiện dữ liệu

Hoàn thiện thêm dữ liệu về thuế, bảo hiểm, các vi phạm,… giúp cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có đầy đủ thông tin hỗ trợ giải quyết các công việc cần thiết

Cải thiện môi trường kinh doanh

Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, thông qua đó thúc đẩy kinh tế – xã hội Tỉnh, Thành phố phát triển

Hỗ trợ kết nối

Cung cấp công cụ, tạo kênh kết nối giữa doanh nghiệp và người dân, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, tạo môi trường giao tiếp thân thiện, góp phần quảng bá rộng rãi tên tuổi của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin CSDL doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả trong công tác Quản lý nhà nước

Nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý doanh nghiệp và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cùng tiến đến thành phố thông minh

 

 

Khách hàng