Stuff n Style

The App allows users to arrange, layer and resize clothes on a free-form canvas as well as sharing outfits and clothes with friends. The application has received more than 500 5-star reviews on the App Store since launching.

 

Được đề cử trên Referies29, Women Wear Daily, Tạp chí kinh doanh, San Francisco Chronicle, Bustle, Brit + Co. Ứng dụng học theo cách làm từ các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đã sử dụng trong nhiều năm để giúp người dùng tận dụng tối đa tủ quần áo của mình làm tôn lên vóc dáng và phù hợp với lối sống của bạn.

Highlights :

  • iPhone, Android
  • Web Application
  • UI/UX
  • Integrated with CMS API Server
  • Assessments with Graphical Diagram

Country :

US
Next project
Ebid