Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kinh doanh trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên. Thành lập từ năm 1975, EVNCPC không ngừng phát triển vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực đưa kinh tế – xã hội miền Trung – Tây Nguyên vững bước đi lên, đời sống nhân dân được cải thiện; EVNCPC được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng nhiều phần thưởng cao quí, đặc biệt là danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Nổi bật :

  • Hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp phục vụ vận hành tập trung cho toàn bộ Tổng Công ty Điện lực miền trung - EVNCPC
  • UI/UX
  • iPhone, Android
  • Web Application
  • Desktop
  • Quản lý 30.000 tài liệu và văn bản số
  • Tối đa 20.000 kết nối cùng lúc
  • Gửi tin nhắn đến 8000 người cùng lúc

Quốc gia :

Việt Nam
Xem tiếp dự án:
Tập đoàn Viettel