Swivel

Swivel là ứng dụng giúp người dùng có thể đặt cuộc hẹn về chăm sóc tóc của phụ nữ.

 

Mục tiêu của ứng dụng rất đơn giản: Giúp phụ nữ có mái tóc đẹp, dễ dàng tìm được những nhà tạo mẫu tóc tài năng, người có thể tin tưởng vào việc họ có mái tóc thoải mái hay tự nhiên và đặt lịch hẹn trong vài cú chạm trên ứng dụng thật dễ dàng!

 

Swivel đã được đăng trên tờ The New York Times, ELLE, Allure, Essence, và New York Magazine The Cut.

Nổi bật :

  • Web Application
  • Mobile Application
  • UI/UX
  • API Restful Server
  • Online Payment

Quốc gia :

Mỹ
Xem tiếp dự án:
Bible