Space Race

Space Race là một công cụ để tìm không gian lưu trữ, chỗ đỗ xe, không gian văn phòng và không gian tạm thời trong khu vực của người dùng, thậm chí có thể trong tòa nhà. Nếu người dùng có một phòng phụ, sau đó liệt kê không gian và kiếm tiền.

 

Tìm kiếm bất kỳ không gian và ứng dụng cung cấp tất cả các chi tiết bạn cần. Sử dụng công cụ tìm kiếm thông qua thuộc tính gần bạn bằng cách sử dụng vị trí trên thiết bị của bạn, nhập địa chỉ hoặc vẽ vùng tùy chỉnh trên bản đồ.

 

Được thông báo về địa điểm mà bạn mong muốn được kết nối qua tính năng soạn sẵn các yêu cầu trong ứng dụng và để ứng dụng tự động giúp bạn điều này.

Nổi bật :

  • Optimized for All iPhones
  • UI/UX
  • Online payment
  • Social Media Integration
  • Push notification

Quốc gia :

Mỹ
Xem tiếp dự án:
Swivel