Pack

Pack là ứng dụng dùng để tìm bạn cùng phòng. Ở đây người dùng có thể tải lên một hồ sơ cá nhân thông qua Facebook và có khả năng tiếp cận với những người dùng khác trong vùng lân cận của họ. Nếu hai người dùng giống nhau, họ sẽ được kết nối và có thể trò chuyện với nhau để xem họ có phải là bạn cùng phòng và tìm một nơi để sống với nhau.

Nổi bật :

  • iPhone, Android
  • UI/UX

Quốc gia :

Mỹ
Xem tiếp dự án:
Escope