DNES

Tổ chức DNES Là một vườn ươm doanh nghiệp tại Đà Nẵng, DNES tự nhận cho mình sứ mệnh giúp đỡ các startup giai đoạn đầu. Chúng tôi cung cấp những sự hỗ trợ trực tiếp thông qua các khoá đào tạo, không gian văn phòng, tư vấn – cố vấn khởi nghiệp cũng như tạo ra các cơ hội kết nối. Các startup tham gia vào chương trình ươm tạo của DNES sẽ được trang bị những kiến thức khởi nghiệp thành công như phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường, nhân sự và gọi vốn.

 

Hội đồng thành viên của DNES có cả đại diện đến từ chính quyền thành phố và doanh nhân địa phương – những người đầy tâm huyết trong việc giúp đỡ những doanh nhân khởi nghiệp.

 

Chúng tôi đã tư vấn thiết kế xây dựng 2 website đó là website DNES và website Surfspace coworking space. 

Nổi bật :

  • UI/UX
  • Thiết kế thân thiện, bố cục nội dung khá thoáng giúp người dùng có cảm giác thoải mái khi trải nghiệm website.

Quốc gia :

Việt Nam
Xem tiếp dự án:
Allamanda