Đại Học Đông Á

Đại học Đông Á được thành lập theo ngày 21/05/2009, có chức năng đào tạo và cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn phù hợp với sự phát triển của đất nước.

 

Hiện nay, Nhà trường thực hiện đào tạo cử nhân khoa học các ngành: Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Công nghệ thực phẩm–sinh học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Công nghệ Thông tin, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Kỹ thuật điện–Điện tử, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Tâm lý học, Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học và 01 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Nổi bật :

  • .NET
  • Dotnetnuke
  • UI/UX
  • Web Application

Quốc gia :

Việt Nam
Xem tiếp dự án:
Vinahouse