Cued-In

Cued-In là ứng dụng được lấy dữ liệu từ chính phủ Hoa Kỳ giúp học sinh, sinh viên lựa chọn được trường dạy nghề, đại học, nghề nghiệp, học bổng phù hợp.

 

Hệ thống tích hợp trắc nghiệm nghề nghiệp giúp học sinh, sinh viên định hướng đúng đắn, ngoài ra hệ thống còn giúp kết nối học sinh, phụ huynh, nhà tư vấn để quản lý các thông tin nghề nghiệp, học bổng giúp thông tin được chia sẻ một cách đồng bộ và nhanh chóng.

Nổi bật :

  • IONIC 2
  • UI/UX
  • Laravel
  • ReactJS
  • Scorecard API

Quốc gia :

Mỹ
Xem tiếp dự án:
Grand Tourane