Car Sales

Car Sales là ứng dụng giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin giá xe cũ trên đất nước Nhật Bản. Ứng dụng mong muốn hỗ trợ người có thể nhận được các thông báo được các xe đã sử dụng nhanh chóng qua ứng dụng bằng cách cung cấp cho người dùng các thông tin để thiết lập và người dùng chỉ còn việc chờ đợi khi ứng dụng tìm ra thông tin.

 

Hiện nay Car Sales đã có hơn 448,202 dữ liệu xe cũ trên hệ thống tại Nhật Bản.

Nổi bật :

  • Optimized for both iPhone & iPad
  • Integrated with Carsensor.net APIs
  • Affiliate Marketing
  • Millions of used cars around Japan
  • An app that helps find used cars easily all over Japan

Quốc gia :

Nhật Bản
Xem tiếp dự án:
Stuff n Style